Hotele, hotels
Hotels London, Warsaw, Hotels Cracow, Czestochowa
   

Rynek nieruchomości

Nieruchomości w Częstochowie

Rynek nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane - artykuły

Artykuły dotyczące rynku nieruchomości:

 

Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

ul. Matejki 2 - III piętro, Katowice
tel: (+48 32) 781-51-33, 781-51-34
fax: (+48 32) 781-51-33, 781-51-34
e-mail: biuro@bck.pl
www.bck.pl

Częstochowskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Wały Dwernickiego 101/105, 42-200 Częstochowa
tel: (+48 34) 324 58 76
fax: (+48 34) 324 58 76
e-mail: cszn@poczta.onet.pl

Copyright 2006-2008 SEO marketing, Kontakt